Get Adobe Flash player

11

Skontaktuj się nami.

Zgadzam się z warunkami
Zatwierdzając ten formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię "Spectrum" w celach udzielenia pomocy prawnej.

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, począwszy od wyboru programu, poprzez przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej aż do rozliczenia dotacji, jak również promocję projektu. Na zlecenie klientów organizujemy również szkolenia związane z tematyką funduszy unijnych.

Nasze wsparcie może obejmować cały proces lub wybrane elementy aplikowania o fundusze europejskie w tym min.: 

- doradztwo w zakresie pozyskania dofinansowania

- przygotowanie biznesplanu na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- opracowanie studium wykonalności

- przygotowanie wniosku aplikacyjnego
- realizację inwestycji zgodnie z procedurami i prawem zamówień publicznych 
- przygotowanie wniosku o płatność 
- promocję projektu.

 

Fachowość, rzetelność i doświadczenie naszych specjalistów gwarantują wysoką jakość naszych usług.